Saibhreas Ben Dunne

In ainneoin a chuid deacrachtaí ba fhear gnó rathúil é Ben Dunne

Dúirt Ben Dunne, a bhí 74 bliain d’aois nuair a fuair sé bás, go raibh sé chun tosaigh ar a chuid ama nuair a sheol sé an Ben Dunne Gyms.

Bhunaigh Dunne an comhlacht giomnáisiam sin i 1997, le linn tréimhse a bhí deacair don fhear gnó a rugadh i gCorcaigh.

Gabhadh é i bhFlorida i 1992 sular cuireadh iallach air as Dunnes Stores; agus fuarthas amach níos déanaí go ndearna sé íocaíochtaí mídhleathacha le polaiteoirí, ach d’éirigh leis an gcomhlacht giomnáisiam a dhéanamh.

Roimh Covid, thug an chuideachta isteach ioncam bliantúil de €14 milliún agus brabús €3 milliún.

Ben Dunne
Ben Dunne


Mar gheall ar an bpaindéim b’éigean na giomnáisíní a dhúnadh ar feadh roinnt míonna, agus mheas Dunne go raibh caillteanais idir €5 milliún agus €6 milliún.

Ag labhairt dó níos luaithe i mbliana, dúirt Dunne gur thaifead an chuideachta brabús oibriúcháin de €3 mhilliún sa 12 mhí go dtí Bealtaine 2022 tar éis dó sé cinn de na 12 giomnáisiam a dhúnadh agus léasanna a scor ar áitribh áirithe.

Laghdaigh láimhdeachas an ghrúpa ó €13 milliún go €6.5 milliún mar gheall ar dhúnadh na giomnáisiam, agus tháinig laghdú ar a leath den bhallraíocht ó thart ar 50,000 go 25,000.
Labhair Dunne freisin faoi chlár comhardaithe an-láidir agus cúlchistí airgid na cuideachta agus é ag ceapadh todhchaí níos measartha don chuideachta, gan aon phleananna le haghaidh leathnú.

Léiríonn cuntais Barkisland (Developments) Ltd, Ben Dunne Gyms agus Ben Dunne Group roimhe seo, glansócmhainní gar do €4m i mBealtaine 2022.

Liostálann an chuideachta, a fhostaíonn 13 duine, sócmhainní seasta de €10.1 milliún, lena n-áirítear talamh (€673,000) agus foirgnimh ruílse ar luach níos mó ná €4.9 milliún agus scaireanna i bhfochuideachtaí ar fiú €5.2 milliún iad.

Is iad na fochuideachtaí sin na cuideachtaí sealbhaíochta le haghaidh giomnáisíní i gCimige agus i mBaile Bhlainséir chomh maith leis an suíomh dúnta i Seantrabh.
Thuairiscigh Barkisland freisin sócmhainní reatha de €3.2 milliún, lena n-áirítear beagnach €3 milliún atá dlite ag féichiúnaithe agus €244,500 in airgead tirim agus a chomhionann.

Is le Ben Dunne Fitness (Ireland) Ltd, a bhí faoi úinéireacht iomlán Dunne, na gyms i nGaillimh, san Uaimh, i bPort Láirge, i bPort Laoise, i Margadh na Feirme, i gCoill na Silíní, i Leamhcán, i Sráid Jervis, Áth an Ghainimh, i Sráid Parnell agus i mBaile Bhlainséir, agus tá siad ar fad dúnta anois ach amháin do Choill na Silíní.

Rinne Ben Dunne Fitness (Ireland) Ltd brabús €285,200 in 2022 tar éis caillteanas de €798,800 in 2021, agus liostaigh an chuideachta sócmhainní reatha de €1.55 milliún, a raibh an chuid is mó dlite ag gnóthais ghrúpa.

Bhí an €2.92 milliún i ndliteanais reatha a thuairiscigh an chuideachta dlite den chuid is mó dá fochuideachtaí agus bhí méid beag (€12,600) dlite do Barkisland.
Ar an iomlán, bhí glandliteanais de €1.78m ag Ben Dunne Fitness (Ireland) Ltd, agus bhí thart ar €633,300 dlite ag an gcuideachta do Dunne freisin, de réir na gcuntas a comhdaíodh i mí Eanáir.

Bhí éagsúlachtaí airgeadais ag a chuid fochuideachtaí, le roinnt amhail Áth an Ghainimh (+€2.74 milliún), Sráid Jervis (+€621,200), Coill na Silíní (+€245,900) agus Port Laoise (+€142,900) ag tuairisciú glansócmhainní sna cuntais is déanaí.
Thuairiscigh fochuideachtaí Leamhcáin (-€789,438), na hUaimhe (-€490,400) agus Port Láirge (-€413,600) fiacha móra sular dúnadh iad.
Bhí na slabhraí Barkisland i Seantrabh (€2.31 milliún), Westpoint (€1.27 milliún), agus Kimmage (€6.3 milliún) i riocht i bhfad níos fearr, áfach, i dtéarmaí glansócmhainní.

Is le Ben Dunne Fitness (Ireland) Ltd freisin le Ben Dunne Supplements, a raibh glansócmhainní de €112,800 aige in 2022. Bhí €228,100 dlite do Dunne óna chuideachta Stoney Way Properties, feithicil le haghaidh réadmhaoin infheistíochta €1.4 milliún.
Fágann Dunne oidhreacht ildaite mar cheann d’fhigiúirí sainithe an Tíogair Cheiltigh chomh maith le cuideachta giomnáisiam i sláinte choibhneasta agus a fheidhmíocht 2022 a chothabháil, de réir an fhir ghnó nach maireann.


Scéalta ExtraG.ie ó Luan go hAoine

• Más mian leat ríomhphost (email) a fháil leis na scéalta is fearr ar ExtraG.ie, ó Luan go hAoine, seol an focal ‘Tá’ chuig joeextragdotie@gmail.com

• Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi conas do chuid Gaeilge a fheabhsú is féidir dul chuig Conradh na Gaeilge agus Foras na Gaeilge.

Comhroinn Anois

You might also like ...

© 2021 – 2024 Extra.ie | DMG Media
exit-upcrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram