Amhras anois faoi phost raidió Tubridy … leis an Taoiseach, oibrithe RTÉ agus an phobal ag lorg freagraí

Tá sé ráite ag an Taoiseach Leo Varadkar gur gá gach ábhar ag RTÉ a scrúdú chun muinín  a athbhunú tar éis na híocaíochtaí breise do Ryan Tubridy a nochtadh.

Ní mór ceisteanna faoi na híocaíochtaí a rinneadh trí ‘chuntas babhtála (barter account)’ a fhreagairt.

Tá ceisteanna anois faoi íocaíochtaí eile le Tubridy agus le daoine eile ar phá mór le RTÉ, agus tá roinnt fiosrúchán ar siúl.

Soláthróidh na cuntasóirí Grant Thornton tuarascáil eile, agus fiosróidh dhá choiste Oireachtais an cheist.

Ghabh Ryan Tubridy leithscéal lena chomhghleacaithe in RTÉ agus lena éisteoirí as ‘mo earráid bhreithiúnais (my error of judgment)’.

Dúirt an tUasal Varadkar go bhfuil an-imní air faoin bhfaisnéis a leagadh amach i ráiteas RTÉ agus faoi fhionraí (suspension) Dee Forbes, an tArd-Stiúrthóir.

D’eisigh Ms Forbes a ráiteas féin ag rá gur ‘lá thar a bheith deacair’ a bhí ann, agus í féin á chosaint aici.

Catherine Martin agus ceisteanna faoi RTÉ
Catherine Martin agus ceisteanna faoi RTÉ

Ghlac sí páirt san athbhreithniú (review) ar íocaíochtaí €75,000 a rinneadh le Tubridy in 2021 agus 2022.

Dúirt an tUasal Varadkar go bhfuil an tAire Meán Catherine Martin ag bualadh le cathaoirleach RTÉ Siún Ní Raghallaigh Dé Sathairn, áit a lorgófar sonraí faoi na ceisteanna atá acu agus faoi na rudaí atá ar bun ag bord RTÉ.

Dúirt an tUasal Varadkar: ‘Measann an Rialtas go bhfuil sé ríthábhachtach go mbeadh na caighdeáin is airde rialachais, cuntasachta agus trédhearcachta (governance, accountability and transparency) againn ó RTÉ.’

Dúirt sé freisin go mbreithneoidh siad ar ‘cén beart breise a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil’.

Tá an tAire Martin ag bualadh le Ms Ní Raghallaigh tar éis dó a nochtadh gur íoc an stáisiún na céadta míle euro breise do Ryan Tubridy thar roinnt blianta ná mar a fógraíodh don phobal agus don Oireachtas.

Bhí an cruinniú sin socraithe ar dtús don Luan ach beith sé ar Dé Sathairn anois.

Dee Forbes agus ceisteanna faoi RTÉ
Dee Forbes

Dúirt Tubridy, in a chéad ráiteas, gur fadhb a bhí sé do RTÉ ach sa dara ráiteas d’admhaigh sé go raibh eolas aige go raibh na figiúirí pá a d’eisigh RTÉ míchruinn.

Dúirt sé: ‘Nuair a foilsíodh mo thuilleamh (earnings) ba cheart dom ceisteanna a chur.’

Dúirt sé: ‘Ní dhearna, agus tá mé freagrach mar ní rinne mé é sin. Mar sin, gabhaim mo leithscéal gan agús (unreservedly).’

Dúirt sé freisin gur gearradh thart ar 40% ar a phá ó RTÉ idir 2012 agus inniu.

Agus tá sé ag teach chun solais anois gur chuala bord RTÉ go raibh ceist faoi íocaíochtaí le Ryan Tubridy ‘sa tseachtain chéanna’ is a dúirt sé go bhfuil sé ag imeacht ó an Late Late Show.

Dúirt an bord, áfach: ‘Ní raibh aon eolas ag cathaoirleach ná ag bord RTÉ faoi na híocaíochtaí a rinneadh le Ryan Tubridy [trína ghníomhaire] ón gcuntas babhtála, ná ar an “understatement of payments” leis, nuair a d’fhógair sé go raibh sé ag imeacht ó The Late Late Show ar 16 Márta 2023.’

Agus dúirt Tubridy nach raibh baint ar bith ag an tsaincheist leis an gcinneadh a rinne sé an Late Late Show a fhágáil.

Léirigh sé aiféala gur chinn RTÉ gan ligean dó a chlár raidió a chur i láthair an tseachtain seo chugainn.

Bhí sé ag tnúth le filleadh ar an ‘post is breá liom’, a dúirt sé, ‘chomh luath agus is féidir’.

Ach dúirt Leas-Ard-Stiúrthóir eatramhach (interim) RTÉ Adrian Lynch: ‘Ní féidir le RTÉ, mar eagraíocht seirbhíse poiblí, duine a bheith ar an aer atá i gcroílár conspóide poiblí.

‘Tá cuspóir neamhspleách againn … ní féidir leat seó a dhéanamh ina n-osclaítear é leis an méid a deir sé ar na páipéir ina bhfuil tú i gcroílár an scéil sin.

‘Ní bheidh Ryan Tubridy ar an raidió an tseachtain seo chugainn… níl mé in ann a rá [cén uair a fhillfidh sé].’

Dúirt sé nach raibh a fhios aige céard a bhí ag tarlú.

Ceisteanna faoi RTÉ
Leo Varadkar

Dúirt sé: ‘D’aimsigh mé é seo Dé Luain seo caite, chuaigh cathaoirleach an bhoird i dteagmháil linn agus bhí cruinniú éigeandála againn, agus tugadh sonraí dúinn faoinar tharla.’

Dúirt sé: ‘Is iad an dá phríomhcheist ná conas a íoctar an t-airgead seo agus conas a dhearbhaítear é.

‘Ní raibh a fhios agam aon rud faoi cheachtar acu sin. Is iad seo na saincheisteanna nach mór a réiteach. Tá próiseas ar siúl maidir leis sin.’

Dúirt an Ms Martin gur cuireadh ar an eolas í inné faoi fhionraí Ms Forbes, ach dúirt sé gur dúradh léi go raibh ar Bhord RTÉ comhairle dlí a ghlacadh sula bhféadfaí an t-eolas sin a nochtadh don phobal.

Nuair a fiafraíodh de ar cheart don Uasal Tubridy éirí as agus an raibh ceisteanna breise le freagairt aige maidir lena ráiteas inné, dúirt Ms Martin nach ndéanfadh sí aon tráchtaireacht ar cad ba cheart do dhaoine aonair nó eagraíochtaí a dhéanamh.

Cháin cathaoirleach Choiste Cuntas Poiblí na Dála RTÉ go mór as an airgead a íocadh go rúnda le Tubridy.

Dúirt Brian Stanley, TD de chuid Shinn Féin, gur labhair Ms Forbes agus ardfheidhmeannaigh eile leis an gcoiste le blianta beaga anuas agus gur thug siad ‘tiomantais dhaingne (firm commitments) go raibh pá thar na 10 láithreoir is fearr á laghdú’.

Dúirt an tUasal Stanley, agus cathaoirleach an Choiste Meán Niamh Smyth go raibh sé ar intinn acu cuireadh a thabhairt do Ms Forbes in éineacht leis an Uasal Lynch, a ghlac ról Ms Forbes le linn di a bheith ar fionraí, dul os a gcomhair.

Dúirt Ms Smyth go raibh a coiste ag tabhairt cuireadh do na príomhdhaoine a bhraith go bhféadfaí ceisteanna a fhreagairt: Ms Forbes, an tUasal Lynch agus Iníon Ní Raghallaigh, in éineacht leis an gceann straitéise Rory Coveney; Richard Collins, príomhoifigeach airgeadais; agus Geraldine O’Leary, ceannaire tráchtála an ghrúpa.

Dúirt MsForbes gur thug sí tús áite i gcónaí do leas RTÉ ar son an pobal.

Dúirt sí gur áirigh sí sa mhéid sin costais RTÉ a laghdú mar chuid de chlár oibre straitéiseach níos leithne agus an eagraíocht ag dul i ngleic leis an bpaindéim.

Ceisteanna faoi RTÉ
Ryan Tubridy

Thug sí le fios go raibh plé iomlán aici le bord RTÉ ó tháinig an chonspóid seo chun cinn.

Ghlac sí páirt san athbhreithniú a rinne Grant Thornton ar an scéal le súil míniú beacht a fháil ar dhá íocaíocht ar leith a tugadh do Tubridy in 2021 agus 2022.

Bhí cruinniú éigeandála ag baill de Cheardchumann Náisiúnta na nIriseoirí (NUJ) in RTÉ.

Agus tá siad ag éileamh ar an bord teacht os comhair an phobail lena chur in iúl cé a cheadaigh na híocaíochtaí seo agus cé na daoine a raibh a fhios acu fúthu.

Chuir siad fáilte roimh an nuacht go mbeadh fiosrúchán neamhspleách ann agus hiarradh cúrsaí pá agus pinsin a fhiosrú chomh maith.

Labhair siad faoi an gcaidreamh atá ag RTÉ le gníomhairí tríú páirtí a dhéanann ionadaíocht ar son dream beag ar leith san eagraíocht.

Dúradh leis go raibh fearg agus alltacht ar iriseoirí RTÉ nach bhfuil baill den bhord sásta ceisteanna a fhreagairt ó na meáin chumarsáide faoin gconspóid.


Spread the word/Scaip an scéal

Is seirbhís nuachta Gaeilge í www.ExtraG.ie a chuireann Nuacht  agus Sport agus Siamsaíocht bhríomhar (lively) ar fáil gach lá, do dhaoine le ‘school Irish’ agus Gaeilgeoirí líofa.

Tá na focail simplí. Tá roinnt focal idir lúibíní (brackets) i mBéarla chun cabhrú le léitheoirí agus tá na scéalta gearr.

Le dul ar liosta ríomhphoist www.ExtraG.ie (email list) nó ar WhatsApp, abair ‘Tá’ ar ríomhphoist go joeextragdotie.ie nó text chuig 0867780408.

Comhroinn Anois

You might also like ...

© 2021 – 2024 Extra.ie | DMG Media
exit-upcrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram