Ná bac le RTÉ! D’íoc an HSE  beagnach €1 milliún de phá le ball foirne amháin in aon bhliain amháin

Fuair ball amháin d’fhoireann an HSE beagnach €1 milliún i dtuarastal anuraidh nuair a tháinig ardú €730 milliún ar bhille pá an HSE go €7.16 billiún.

Léiríonn tuarascáil bhliantúil 2022 an HSE go bhfuair ochtar ball foirne idir €500,000 agus €980,000 i bpá anuraidh.

Tá bille foirne an HSE de €7.16 billiún, sé sin níos mó ná an maoiniú breise de €6.4 billiún atá ar fáil ag an Aire Airgeadais Michael McGrath don bhuiséad iomlán an bhliain seo chugainn.

Creidtear gur íocadh an t-uasphá idir €970,000 agus €980,000 le comhairleoir ospidéil agus go raibh airgead agus liúntais ar ais san áireamh.

HSE
Paul Reid

Nochtann an tuarascáil freisin go bhfuair iar-cheannaire an HSE Paul Reid €399,182 as 11 mhí oibre anuraidh.

D’éirigh an tUasal Reid as a phost ar 1 Nollaig. Bhí bunphá de €339,549, liúntais de €45,838 agus sochar comhchineáil (benefit in kind) de €13,795, a bhí ina ghluaisteán, comhdhéanta de phacáiste na bliana seo caite.

Ní raibh an tUasal Reid ina bhall de scéim pinsin an HSE, agus ní dhearna an HSE aon ranníocaíochtaí pinsin fostóra thar a cheann.

Bhí príomhoifigeach airgeadais an HSE Stephen Mulvany ina phríomhfheidhmeannach gníomhach ón 3 Deireadh Fómhair anuraidh agus fuair sé €90,379 as a ról gníomhach go dtí deireadh mhí na Nollag.

Léiríonn na cuntais gur thaifead an HSE easnamh de €185.16 milliún anuraidh mar gur mhéadaigh a chaiteachas iomlán faoi €1.7 billiún, nó 8%, ag ardú ó €21.64 billiún go €23.36 billiún.

Áiríodh leis an easnamh €185.16 milliún don bhliain seo caite easnamh de €195.03 milliún a tugadh ar aghaidh ó 2021.

Léiríonn na figiúirí gur tháinig méadú 808, ó 3,982 go 4,790, ar an líon na daoine a fuair breis is €100,000 ag an HSE anuraidh.

Chomh maith leis na hochtar a fuair breis is €500,000, fuair 352 eile idir €500,000 agus €250,000; 859 idir €200,000 agus €250,000; fuair 977 idir €150,000 agus €200,000; agus fuair 2,594 idir €100,000 agus €150,000.

Nochtann na cuntais go ndearna iniúchadh inmheánach athbhreithniú mionsonraithe ar gach fostaí a raibh a dtuilleamh sa bhanda pá de €300,000 agus níos airde in 2021.

Deir sé go mbeidh ‘athbhreithniú leantach ar siúl arís ar chaiteachas 2022’.

Ina thuarascáil, thug an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Comptroller and Auditor General) Seamus McCarthy dá aire go bhfuil Feidhmeannacht an HSE ag cur plean gníomhaíochta i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna a aithníodh maidir leis na daoine a bhfuil tuilleamh ard acu.

Nochtann an tuarascáil go bhfuair an HSE maoiniú de €2 billiún ón Roinn Sláinte in 2022 chun déileáil leis an bpaindéim Covid-19.

Mhéadaigh bille pinsin an HSE anuraidh ó €811.37 milliún go €898.07 milliún, comhdhéanta de €158.98 milliún in íocaíochtaí aonuaire agus aiscí agus €739 milliún in íocaíochtaí pinsin leanúnacha.

Mhéadaigh bille ragoibre (overtime)  ó €240.33 milliún go €276.57 milliún de réir mar a d’ardaigh a bille gníomhaireachta (agency) ó €568.45 milliún go €619.5 milliún.


Spread the word/Scaip an scéal

Is seirbhís nuachta Gaeilge í www.ExtraG.ie a chuireann Nuacht  agus Sport agus Siamsaíocht bhríomhar (lively) ar fáil gach lá, do dhaoine le ‘school Irish’ agus Gaeilgeoirí líofa.

Tá na focail simplí. Tá roinnt focal idir lúibíní (brackets) i mBéarla chun cabhrú le léitheoirí agus tá na scéalta gearr.

Le dul ar liosta ríomhphoist www.ExtraG.ie (email list) nó ar WhatsApp, abair ‘Tá’ ar ríomhphoist go joeextragdotie@gmail.com.

Agus chun tuilleadh eolais a fháil ar fheabhsú do chuid Gaeilge is féidir dul i dteagmháil le Conradh na Gaeilge agus Foras na Gaeilge.

Comhroinn Anois

You might also like ...

© 2021 – 2024 Extra.ie | DMG Media
exit-upcrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram