Theip ar leath de na tithe a tástáladh tar éis uasghrádú le haghaidh fuinnimh

Léirigh cathaoirleach an Choiste um Cuntais Phoiblí (PAC) imní faoi leibhéal íseal scrúdaithe ar tithe a fuair uasghrádú i scéimeanna a chosain €500m

Léiríodh imní mhór faoi scéimeanna iarfheistithe an Stáit tar éis gur theip ar leath na dtithe a fuair uasghrádú ar fhuinneamh in iniúchtaí (inspection) tosaigh.

Brian Stanley
Brian Stanley

Déanfar díreach faoi bhun 40,000 teach a aisfheistiú faoi na scéimeanna Better Energy Warmer Home agus Better Energy Homes i mbliana.

Tá sé mar aidhm ag na scéimeanna – atá á mbainistiú ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (Sustainable Energy Authority of Ireland, SEAI) thar ceann na Roinne Comhshaoil – rátáil fuinnimh 500,000 teach a uasghrádú faoi 2030.

Chosain an dá scéim €538m.

Ina theannta sin, léirigh cathaoirleach Choiste Cuntas Poiblí an Oireachtais (PAC) Brian Stanley imní faoi leibhéal íseal na scrúduithe agus faoi chaighdeán chuid den obair a dhéantar faoi na scéimeanna.

Mar sin féin, thángthas i dtuarascáil ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (C&AG), an faire caiteachais, ar leibhéil shuntasacha lochtanna in oibreacha a rinneadh faoi na scéimeanna a fhaigheann tacaíocht ón Rialtas.

Ag labhairt dó ag cruinniú de Choiste na gCuntas Poiblí (PAC) le déanaí, dúirt an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste (Comptroller and Auditor General) Séamus McCarthy go ndéanann an SEAI iniúchtaí ar ‘retrofits’ a dhéanann conraitheoirí (contractors).

Jennifer Whitmore
Jennifer Whitmore

Anuraidh, rinneadh iniúchtaí ar dhá cheann as gach cúig cinn de na tionscadail a rinneadh faoin scéim Better Energy Warmer Home – a bhfuil maoiniú 100% ceadaithe dóibh – Agus rinneadh tástáil ar díreach faoi bhun ceann amháin as gach cúig cinn de thionscadail faoin scéim Better Energy Homes, ina gcuirtear deontais pháirteacha ar fáil d’úinéirí tí.

Dúirt an tUasal McCarthy leis an PAC: ‘De na tionscadail a ndearnadh tástálacht orthu, ní bhfuair ach thart ar leath acu rátáil pas ar dtús [ach] tar éis “rectification” a dhéanamh, bhain beagnach gach ‘retrofit’ rátáil pas.

Dúirt an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste: ‘Toisc go ndéantar na tástálacha ar bhonn spriocdhírithe, d’fhéadfadh sé nach mbeadh torthaí tosaigh na tástálacha ionadaíoch ar chaighdeán na n-oibreacha ar an iomlán. Mar sin féin, tugann siad le fios go bhféadfadh go mbeadh gá le ráta tástálacha níos airde.’

Dúirt príomhfheidhmeannach an SEAI William Walsh leis an gcoiste go bhfuil gach conraitheoir a dhéanann oibreacha faoin scéim ‘faoi réir íosrátaí iniúchta’ (minimum rates of inspection).

retrofit 1

Dúirt sé: ‘I bhformhór na gcásanna, nuair nach n-éiríonn le réadmhaoin iniúchadh, ní bheidh ach líon an-bheag pointí iniúchta ar theip orthu caighdeáin a chomhlíonadh. Is annamh a bhíonn cásanna de neamhchomhlíonadh tromchúiseach.’

Dúirt urlabhraí aeráide na nDaonlathaithe Sóisialta, Jennifer Whitmore, leis an Irish Mail on Sunday: ‘I bhfianaise ráta chomh hard sin teipe, caithfidh ceisteanna a bheith ann faoi leibhéal na lochtanna a bhaineann leis na tithe gan tástáíl.’

Dúirt ceannaire an Chomhaontais Ghlais go socraíonn an SEAI caighdeán pas an-ard.


Scéalta ExtraG.ie ó Luan go hAoine

• Más mian leat ríomhphost (email) a fháil leis na scéalta is fearr ar ExtraG.ie, ó Luan go hAoine, seol an focal ‘Tá’ chuig joeextragdotie@gmail.com

• Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi conas do chuid Gaeilge a fheabhsú is féidir dul chuig Conradh na Gaeilge agus Foras na Gaeilge.

Comhroinn Anois

You might also like ...

© 2021 – 2024 Extra.ie | DMG Media
exit-upcrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram